<

Hakkimizda

Günümüz dünyas?n?n ya?am ko?ullar? özellikle ?irketler için araç kiralamay? bir ihtiyaç haline getirmi?tir. ??te bu ihtiyaçtan yola ç?karak araç kiralama sektöründe uzun y?llar görev yapan profesyonel bir ekip ile Kars'da kurulan DOGANER RENT A CAR, sektöre yepyeni bir hizmet anlay??? sunmu?tur. Kars ve çevre illerde 7 / 24 faaliyet göstermektedir. Sektöre yeni araç filosu ve farkl? hizmet kalitesiyle h?zl? bir giri? yapan firmam?z özellikle VIP ta??mac?l?k konusunda da kendisini ispatlam??t?r. VIP Transfer konusunda her geçen gün büyümekte olan DOGANER RENT A CAR kaliteli hizmet, mü?teri memnuniyeti ve dürüst çal??ma ilkelerini benimseyerek sa?lam ad?mlarla yoluna devam etmektedir

<